Ing. Jaroslav Shrbený
Autorizovaný inženýr oboru pozemní stavby
Provádění stavebního dozoru a ostatních souvisejících činností pro stavebníky

Osvědčení:

            

adresa: Láz 235, 262 41  Bohutín, okr. Příbram
 e-mail: ps-shrbeny@volny.cz
       tel: 602 282 468, fax, zázn.: 318 676 230

IČO: 123 711 90