NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU A REALIZACE VŮBEC

*         Musí být ze zákona na stavbě zajištěn stavební dozor?
Toto je nutné pouze v případě, kdy si stavebník jednoduchou či drobnou stavbu provádí svépomocí, nebo za pomoci dalších občanů. Nazývá se to odborným vedením stavby (jednoduché stavby - rodinné domy), nebo odborným dozorem pro drobné stavby. Ve všech ostatních případech ze zákona nutný není, neboť stavbu pro jiného stavebníka smí provádět pouze firma k tomuto oprávněná (která je za vlastní výstavbu pochopitelně zodpovědná)

*         Jakou funkci vlastně stavební dozor plní?
Tato osoba hájí zájmy stavebníka vůči projektantovi - optimální návrh za přiměřenou cenu, vůči zhotoviteli - dodržení kvality a ceny díla, a zastupuje stavebníka u jednotlivých orgánů.

*         Může stavební výkon stavebního dozoru sloučen s dalšími pracemi?
Není to vhodné, protože tato osoba (nebo firma) má hájit pouze Vaše zájmy vůči všem ostatním.

*         Proč potřebuji stavební dozor ve fázi projektu, když se nic nestaví?
Protože je nutné hájit zájmy stavebníka vůči projektantovi, neboť ve fázi tvorby projektu (i když tato fáze stojí méně finančních prostředků) se rozhoduje o tom, kolik bude stát vlastní stavba (ve fázi realizace již výši ceny ovlivníme minimálně).

*         Kdo je ze zákona povinen vypracovat prováděcí projektovou dokumentaci?
Prováděcím projektem (nebo též projektem pro realizaci) se zákon vůbec nezabývá, neboť nejpodrobnější projektová dokumentace zákonem požadovaná je projekt ke stavebnímu povolení. Vypracování další fáze projektové dokumentace je věcí smluvní.

*         Kdo většinou vypracovává prováděcí projekt?
Prováděcí projekt může podle smluvních podmínek vypracovat zpracovatel předchozí projektové dokumentace (v tomto případě je výhodou znalost stavby a nevýhodou většinou neznalost technologických podmínek zhotovitele), nebo zhotovitel (projektant zhotovitele). V tomto případě je výhodou přizpůsobení projektu technologiím používaným zhotovitelem, nevýhodou pak nutnost seznámení s předchozí fází projektu. Ve třetím (nejhorším a bohužel častém) případě se tato projektová dokumentace nevypracovává vůbec.

*         Kolik stojí výkon stavebního dozoru?
Na tento dotaz nelze přesně odpovědět. Závisí to na velikosti, složitosti stavby a lokalitě a pochopitelně na požadavcích stavebníka. Většinou se cena stanovuje výpočtem dle sazebníku v závislosti na rozpočtových nákladech stavby (obvykle 1-2% z rozpočtových nákladů), nebo hodinovou zúčtovací sazbou od 350 Kč/hod do 600 Kč/hod + další náklady (např. dopravné).