Přehled  realizovaných  zakázek  inženýrské  činnosti
(Ing. Jaroslav Shrbený, AI)    
       
       
Název akce  Investor   RN           Činnost
Termín Kontakt tis. Kč  
Skládka TKO Město  Příbram 120.000,- Investorská  inženýrská :
Příbram Ing. Ivan Fuksa   zajištění výkupu pozemků,
1992 - 93 0306/21517   projektové dokumentace,
      průzkumů a znaleckých posudků,
      posouzení vlivu stavby na životní
      prostředí,  územního a
      stavebního řízení
       
Jednatelství ČP Česká pojišťovna 12.000,- Investorská  inženýrská :
Dobříš Ing. Milada Brnušáková   zajištění projektové dokumentace,
1994 - 95 02/67222499   územního a stavebního řízení,
      výkon technického dozoru
      investora a kolaudace stavby
       
Pobočka  ČP Česká pojišťovna 14.000,-   Investorská  inženýrská :
Benešov Ing. Milada Brnušáková   zajištění územního a stavebního
1993 02/67222499   řízení, výkon technického dozoru
      investora a kolaudace stavby
       
Dům  služeb Česká  pojišťovna 12.000,- Investorská  inženýrská :
Čechtice Ing. Milada Brnušáková   zajištění výkupu pozemků,
1994 - 95 02/67222499   projektové dokumentace,
      územního a stavebního řízení,
      výkon technického dozoru
      investora a kolaudace stavby
       
Vodovod Obec  Láz 3.600,- Investorská  inženýrská :
Láz Alena Vacková   zajištění projektové dokumentace,
1995 0306/76235   územního řízení,vodohospodářského
      a stavebního řízení, výkon
      technického dozoru
      investora a kolaudace stavby
       
Čerpací  stanice C1  Linie,a.s. Litvínov 35.000,- Investorská  inženýrská :
Příbram Ing. Roman Petrů   zajištění výkupu pozemků,
1995 - 96 0602/283226   projektové dokumentace,
      územního řízení, stavebního a
      vodohospodářského řízení,
      výkon technického dozoru
      investora a kolaudace stavby
       
AB budova  Česká  pojišťovna    105.500,- Investorská  inženýrská :
Příbram Ing. Aleš Steiner   zajištění projektové dokumentace,
1994 - 95 0306/23191   územního řízení,
      vodohospodářského a stavebního
      řízení, výkon technického dozoru
      a kolaudace stavby
       
14  RD Congesta,s.r.o.     120.000,- Investorská  inženýrská :
Plzeň - Bolevec Ing. Jiří Brůček   zajištění projektové dokumentace,
1995 0306/27971   územního řízení, vodoprávního a
      stavebního řízení
       
AB budova A.I.R. , a.s.       20.000,- Investorská  inženýrská :
Příbram JUDr. Antonín Janák   zajištění  projektové dokumentace,
1995 0306/28104   územního a stavebního řízení
       
Výrobna Congesta, s.r.o.      17.000,- Investorská  inženýrská :
plastových Ing. Jiří Brůček   výběr staveniště,
oken a dveří 0306/27971   zajištění projektové dokumentace,
Nezvěstice     územního řízení,
okr. Plzeň     vodohospodářského a stavebního
1995     řízení
       
AB budova Česká pojišťovna     247.000,- Dodavatelská  inženýrská :
Praha Pankrác Jiří  Hanuška   technická příprava stavby,
1996 - 97 0602/322619   řízení stavby ve funkci
      hlavního inženýra stavby
      kolaudace stavby
       
Domov důchodců  OÚSS Pha-západ 77.000,- Dodavatelská  inženýrská :
Úvaly u Prahy MUDr. Jan Novák   technická příprava stavby,
1998 - 99 0202/803944   řízení stavby ve funkci
      hlavního inženýra stavby
      kolaudace stavby
       
Rekonstrukce    EXPANDIA, a.s. 95.000,- Investorská inženýrská :
Trauttmannsdorfského Ing. Jiří Musil   výkon technického dozoru
paláce - Husova 25 0603/808233   investora
Praha 1      
1998 - 99 zastaveno      
       
Polyfunkční dům D.C.R.C.,a.s. 120.000,- Investorská inženýrská :                 
Pobřežní 14     J+T Banka,a.s.   výkon technického dozoru
Praha 8  Ing. Ondřej Sobek   investora
1999 - dosud    0602/268174    
       
Nákupní centrum D.C.R.C.,a.s. 76.000,- Investorská inženýrská :
JAVOR - Praha 9 Ing. Miloš Horák   výkon technického dozoru
Černý Most 0602/627088   investora a koordinace prací
2000 - 2001     jednotlivých zhotovitelů
       
Rekonstrukce Výchovný ústav pro      7.000,- Investorská inženýrská :
Domečku mládež  Obořiště   zajištění územního řízení a
Obořiště Mgr. Vladislav Pleticha   stavebního povolení,
2001 - 2001 0305/586025   kolaudace stavby a
      výkon technického dozoru
      investora
       
Penzion Ing. Alena  Šálová 7.700,- Investorská inženýrská :
Kašperské Hory 603864519   technický dozor investora
2002      
       
Bytové domy, Bemett, spol. s r.o.  251.200,-   Investorská inženýrská :
komunikace a IS      
Rudná, David Tisoň   manager výstavby
Velké Přílepy   603 871 523   technický dozor investora
2001 -  2005      
Z toho :      
       
1)Rudná      
Bytové domy A 20 B.J. 16.500,-  
                             B 20 B.J. 16.300,-  
Na Výsluní 9 B.J. + zubní ordinace 10.100,-  
Dvojdům      
Na Panském 6 B.J.  6.700,-  
Dvojdomy:      
X 6 B.J. 10.000,-  
Y 6 B.J. 10.000,-  
Z 6 B.J. 10.000,-  
       
Bytové domy E 22 B.J. 19.400,-  
            F 22 B.J. 19.400,-  
            G 22 B.J 19.600,-  
            H 20 B.J. 19.300,-  
Komunikace Rudná    1.500,-  
       
  Celkem  Rudná : 158.800,-  
       
2)Velké  Přílepy :      
       
Bytové domy A 22 B.J. 21.500,-  
            B 20 B.J. 21.200,-  
            C 22 B.J. 21.500,-  
            D 22 B.J. 21.800,-  
Komunikace a IS    6.400,-  
       
  Celkem V.P. : 92.400,-  
       
                          
Rekonstrukce Město Příbram 15.000,- Investorská inženýrská:
školní kuchyně Ing. L. Chudáček   stavební dozor investora
1. ZŠ Příbram 724 154 851    
2006      
       
Rodinný dům      
Láz Manželé Holubovi  3.500,- Dodavatelská činnost :
2006 606 220 078   zhotovení stavby
       
Rodinný dům      
Drahelčice Michal Doležal  3.500,- Investorská inženýrská :
2006 607 874 477   stavební dozor investora
       
Rodinný dům      
Zdiměřice Mgr. D.Šenkypl 15.000,- Investorská inženýrská :
2007 775 655 434   stavební dozor investora
       
Rodinný dům      
Malá Hraštice Petr Billian  3.000,- Investorská inženýrská :
2007 724 443 735   stavební dozor investora
       
Rodinný dům      
Láz Aleš Hála  3.500,- Dodavatelská činnost :
2007 602 355 931   zhotovení stavby
       
51 bytů Bohutín Obec Bohutín    
Bohutín Ladislav Turek, starosta 42.000,- Investorská inženýrská :
2007 - 2008 602422221   stavební dozor investora
       
Výrobní hala Filamos Příbram, s.r.o.    
Příbram - Hatě Ing. Jiří  Labuda, jednatel 6.000,- Investorská inženýrská  :
2008 - 2009 603296304   stavební dozor investora
       
Realizace energetických Město Příbram    
úspor v 5. ZŠ Příbram Bc. Tomáš Šedivý 17.000,- Investorská inženýrská  :
2009 731108497   technický dozor investora
       
Rekonstrukce 1.MŠ Město Březnice    
Březnice Jana Krajmerová, starostka 9.600,- Investorská inženýrská  :
2009 732646366   technický dozor investora
       
Obnova interiéru Město Březnice    
Konventu č.p. 1 Jana Krajmerová, starostka 2.000,- Investorská inženýrská  :
2009 732646366   technický dozor investora
       
Přístavba domova Gerimed, a.s.    
pro seniory Ing. Přemysl Gistr,gen.ředitel 63.000,- Investorská inženýrská  :
Sedlec - Prčice 602530310   technický dozor investora
2009 - 2010      
       
RD s provozovnou      
Příbram MVDr. Vokrouhlík 5.000,- Investorská inženýrská  :
2010     technický dozor investora
 
 
Referenční investice od počátku činnosti celkem ………………………  1,523.100,- tis. Kč